Основните услуги, коите предлагаме на Вашето внимание са

 

Ние провеждаме строг и постоянен контрол на качеството, както и периодични вътрешни одити, с цел да удовлетворим изискванията на нашите клиенти. 
Разполагаме с оборудвана лаборатория, в която осъществяваме тестове по изисквания на клиента.