Екологичната отговорност е от огромна важност за Вакуум Тех. Нашата ежедневна грижа за околната среда се изразява в

  • Спестяване на електроенергия
  • Намаляване на въздействието върху околната среда
  • Намаляване на отпадъците и рециклиране
  • Водна ефективност чрез пречистване и повторно използване на водата

Ние от Вакуум Тех вярваме в устойчивия растеж, опазваме околната среда и съхраняваме природните ресурси.