Вакуум Тех ООД е лидер в областта на вакуумната метализация на пластмасови детайли като е единствен производител на Балканския полуостров, който предлага едновременно безлакова метализация, метализация с базов и защитен лак, боядисване и декориране на обработваните детайли. 
Нашата основна цел е развитие и усъвършенстване на прилаганите технологии, за да можем да отговорим на все по-нарастващите изисквания на нашите клиенти за качеството на доставяните изделия. Ние гарантираме ритмичност, проследимост и навременност на доставките. 
Научете повече за нашата компания тук.